ULOS HERBANG

Selanjutnya akan dijelaskan tatacara urutan dan jenis-jenis ulos herbang yang biasanya diberikan oleh Pihak Parboru kepada Pihak Paranak. Jumlah ulos herbang yang biasa diberikan pada waktu acara Adat perkawinan adalah 8 buah, dalam hal khusus paling banyak 11 buah yaitu:

ULOS PANSAMOT

 • Ulos Pansamot – Makna dari Ulos Pansamot adalah bahwa Bapak pengantin lelakilah yang merupakan pencari nafkah keluarga dan bertanggung jawab untuk sinamot anaknya. Pada kesempatan ini juga diberi ungkapan-ungkapan dari pepatah-petitih seperlunya.
  • Tu Hamu Lae/Ito, hupasahat hami ma nuaeng tu hamu Ulos Pansamot. Nunga sahat hujalo hami Sinamot na godang sian hamu. Nunga dipatulus Tuhanta sangkap ni Rohanta di parsaripeon ni ianakhonta. Sai dilehon Tuhan i ma di hamu hahipason di pasu-pasu angka ulaon muna jala dilehon tangkas tiur ni pansarian dohot pansamotan di hamu.
  • Contoh Hata Pasahat Ulos Pansamot:
   • Andor halukka ma togu-togu ni lombu, andor hatiti togu-togu ni horbo; Nangnang ma hamu Saurmatua, patogu-togu pahompu sahat tu na marnini sahat tu namarnono.
   • Eme sitamba-tua ma parlinggoman ni siborok; Tuhanta Debata do silehon tua, saluhut na ma hita on diparorot.”
   • Sahat sahat ni solu ma sahat tu bontean; Pasahaton nami ma ulos Pansamoton, sahat ma hamu tu parhorasan, sahat tu panggaben.
  • Bilamana kedua orangtua pengantin lelaki tidak dapat hadir pada upacara perkawinan, maka ulos pansamot/ pargomgom diserahkan dalam keadaan terlipat kepada yang mewakili, pada waktu mana Suhut Bolon Parboru menyampaikan harapan agar ulos pansamot tersebut disampaikan kepada Suhut Bolon Paranak disamping pepatah-petitih seperlunya. Bilamana terjadi hal demikian yakni Suhut Bolon Paranak tidak dapat langsung hadir, oleh sebab mana ulos Pansamot akan disampaikan secara terlipat, maka biasanya akan ada seorang yang mewakilinya sebagai Ama, sebagai Suhut Bolon pada acara perkawinan tersebut. Dalam keadaan begini lebih baik diuloshon lebih dahulu Ulos Pangamai, baru diserahkan Ulos Pansamot tadi dalam keadaan terlipat.
  • Perlu mendapat perhatian motivasi dari itu yakni adalah dipantangkan untuk memberikan ulos pertama terlipat seharusnya dikembangkan dan ulos pansamot adalah ulos yang pertama sekali harus diberikan herbang pada waktu acara adat perkawinan.
  • Ungkapan yang disampaikan waktu demikian adalah misalnya:
   • Tu Hamu Laenami/Itonami Pangamai di Helanami on. Dison hami naeng pasahathon Ulos Pangamai tu hamu. Alai andorang so hupasahat ulos on, na patut pabotohonon nami, ia mangihuthon adat na sinungkun ni Ompunta Sijolojolo Tubu na. ingkon do jumolo pasahatonnami Ulos Pansamot tu Lae/lbotonami i, tudutudu naung tangkas nasida mulai sadari on manggomgom borunami naung gabe parumaen nasida.
   • Siala ndang tar herbangkon hami Ulos Pansamot on tu nasida parjolo sahali, sai mantat tu na uli ma, jala umpinta pasupasu parhorasan panggabean ruhut ni adat na pinungka ni Ompu Sijolojolo Tubu na ulos parjolo sipasahaton naeng ma ingkon ulos na herbang, asa herbang angka parhorasan dohot panggabean sian mulai ari on ditumpak asi ni roha ni Tuhanta i, di hamu parboruon nang di hami Hula-hulamu. Asa hamu Lae/Ito hupasahat hami ma tu hamu Ulos Herbang Ulos Pangamai. Siala tangkas do hamu huida hami na Pangamai na tutu do hamu di Helanami on, boi tangkas denggan sude ulaonta. Andor hadungka ma togutogu ni lombu. Sai Saurmatua ma hamu sahat rodi na pairingiring pahompu. Kemudian diuloshon ma ulos Pangamai tersebut kepada kedua suami-isteri Pangamai. Segera setelah itu disampaikan ulos Pargomgom secara terlipat kepada Pangamai tadi dengan pesan agar segera disampaikan kepada yang berkepentingan.
  • Bilamana kedua orangtua pengantin lelaki sudah meninggal, maka ulos pargomgom tetap diberikan oleh Suhut Parboru dan yang menerimanya haruslah keluarga terdekat, dari bapak pengantin lelaki, misalnya abang/ adik kandung dari bapaknya. Disamping itu masih tetap dimungkinkan memberikan ulos Pangamai kepada keluarga yang menangani serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan pesta adat perkawinan itu.

ULOS HELA

 • Ulos Hela – Orangtua pihak Parboru biasanya memilih ulos yang sangat cantik yang akan disampaikan kepada Borunya Pengantin lelaki dan pengantin perempuan.
  • Pada masa ini biasa kita lihat bahwa Ulos Hela ini dipilih dari jenis Ulos Sadum. Karena ulos ini penuh dengan warna-warni yang ceria dan cantik dipandang mata, cocok dipakai untuk suasana sukacita.
  • Cara pemberiannya kepada kedua pengantin ialah disampirkan dari sebelah kanan pengantin lelaki setinggi bahu terus sampai ke sebelah kiri pengantin perempuan. Ujung sebelah kanan dipegang dengan tangan kanan oleh pengantin lelaki dan ujung sebelah kiri dipegang dengan tangan kiri oleh pengantin perempuan.
  • Dengan memohon Doa Restu kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pengantin ini menjadi keluarga sejahtera dan bahagia. Pada kesempatan ini juga Ibu Pengantin Perempuan menyampirkan satu helai kain sarung (mandar) ke atas pundak Pengantin lelaki Helanya itu.
  • Dibawah ini dicantumkan beberapa pepatah-petitih Bahasa Batak Toba yang diucapkan pada waktu penyerahan menyematkan Ulos Hela kepada Pengantin lelaki dan pengantin perempuan:
   • Dakka ni Arirang na tubu dirobean; Badan muna na so jadi sirang, Tondimuna hot masigonggoman.
   • Sai situbu laklak ma hamu situbu singkoru di dolok ni purbatua,sai tubuan anak ma hamu tubuan boru, donganmuna sari matua.
   • Eme sitambatua parlinggoman ni siborok. Amanta Debata do silehon tua, sai horas ma hamu diparorot.
   • Sahat solu sahat tu Tigaras. Leleng hamu mangolu, gabe jala horas.

ULOS TU AMANGTUANA MANANG AMANGUDANA (PAMARAI / SIMANGGOKKON)

 • Ulos Amangtuana (Pamarai) – Jenis ulos yang akan diserahkan terserahlah kepada pilihan Hula-hula ulos mana yang akan dipilih dan disiapkannya untuk ulos adat ini.
  • Biasanya telah banyak dipergunakan dari jenis ulos Ragi Hotang yang cantik atau Ulos Sibolang Pamontari yang disampirkan ke atas bahu si penerima ulos tersebut.
  • Diiringi umpasa Batak:
   • “Sai torop ma dangkana, Rugun dohot bulungna, torop muse pinompar ni hahana. Torop muse pinompar ni boruna. Sai pir ma tondi, martambatamba ma pandapotan.”
 • Ulos amangudana (Simanggokhon) – Jenis ulos serupa dengan yang disebut diatas (ke amangtua/pamarai)) disertai dengan umpasa Batak Toba.

ULOS TU SIHUNTI AMPANG, SIMOLOHON & TODOAN

 • Ulos Sihuti ampang (Boru/Paranak) – Jenis ulos yang diberikan kepada Ibotonya ini diserahkanlah kepada pihak Hula hula untuk memilih yang lebih bagus dari ulos-ulos yang telah disebut di atas, boleh dari Ragi Hotang atau jenis lain yang disampaikan disertai umpasa Bahasa Batak Toba.
 • Ulos Simolohon – Molo angka na marhaha maranggi sahata saoloan. Masipaolo-oloan. Tu domuna hamu sahundulan, tu na marhula marboru dohot tu na marhaha maranggi. Biasanya Hula-hula Parboru memilih ulos yang lebih cantik agar Berenya tersebut merasa bersukacita. Banyak jenis ulos yang dapat dipilih umpamanya ulos sejenis Sadum, ulos mangiring atau Bintang Maratur dan terserahlah kepada Pihak Hula-hula. Disertai umpasa Batak Toba.
 • Ulos Todoan (Namarhaha-maranggi) – Boleh dipakai ulos Sibolang disebut pada no. 7 diatas. Ulos Herbang yang berikut dan seterusnya, siapa yang berhak menerimanya akan ditentukan nanti pada pesta perkawinan. Maka diharapkan sangat kesediaan pihak Hula-hula untuk memilih ulos yang terbaik demi memberi semangat kepada penerimanya sebagai kenang-kenangan selama hidupnya.
 • Ulos Todoan (Namboruna) – Jenis ulos yang dipakai boleh dipilih dari ulos dari jenis ulos Sibolang, karena tentu Namboru ini sudah lanjut usia, sudah masuk kategori Saurmatua disertai dengan umpasa Batak Toba:
  • Pir ma pongki, bahul-bahul pansalongan; Sai pir ma tondi muna, jala tongtong hamu masihaholongan.
  • Andor halumpang Togu-togu ni lombu, andor hatiti Togu-togu ni horbo; Penggeng saur matua ma hamu pairing-iring anak dohot boru. Sahat tu namarnini sahat tu namarnono.
  • Asa, sahat-sahat ni solu ma, sahat tu bontean; Sai sahat ma hita on leleng mangolu, sahat ma tu parhorasan, sahat tu panggabean.

ULOS HOLONG

 • Ulos Holong – Setelah selesai penyerahan Ulos Herbang dari pihak Hula-hula kepada semua pihak Paranak. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam waktu Marhata Sinamot, maka Raja Parhata Paranak mengumumkan dan mengundang semua pihak Raja ni Tutur yang bersedia akan menyerahkan Ulos Holong kepada kedua mempelai, supaya datanglah untuk menyerahkan Ulos Holong tersebut. Maka berbarislah menurut rombongan masing-masing dengan kerabat keluarga terdekat dan Raja Parhata ni Parboru sangatlah aktif mengumumkan nama rombongan yang mamgulosi tersebut. Demikian juga petugas dari pihak Parboru dan pihak Paranak sangat sibuk sekali menyampaikan empelop yang telah diisi oleh Suhut Bolon kedua belah pihak kepada masing-masing pemberi Ulos Holong tersebut sebagai symbol ucapan terima kasih.
 • Umpasa pasahat ulos
  • Tubu ma hariara, di tonga-tonga ni huta; Sai tubu ma di hamu anak namarsahala dohot boru namora jala na martua.
  • Tangkas ma jabu suhat tumangkasan ma jabu bona.Tangkas ma hamu maduma tangkasan ma nang mamora.
  • Sahat sahat ni solu ma sahat tu bontean; Pasahaton nami ma ulos si ganjang rambu on Sahat ma hamu tu parhorasan, sahat tu panggaben.
 • Umpasa lainnya
  • Ruma ijuk tu ruma gorga; Sai tubu ma anakmuna na bisuk dohot borumuna na lambok marroha.”
  • Dakka ni Arirang na tubu dirobean. Badan muna na so jadi sirang, Tondimuna hot masigomgoman.
  • Pinantik Hujur, tutopini tapian; Tudia hamu mangalangka, sai dapotan parsaulian
  • Sahat solu sahat tu Tigaras. Hupasahat hami Uloson, parhitean ni Tangiang nami Sahat ma gabe, jala sahat horas.
 • Ulos Tulang Ni Hela – Setelah semua Raja ni Tutur selesai menyerahkan ulosnya masing-masing tibalah saatnya diberi kesempatan kepada Tulang ni Hela Sijalo Tintin marangkup untuk menyampaikan ulosnya seraya mengucapkan umpasa Bahasa Batak Toba:
  • Umpasa penyerahan menyematkan Ulos Tulang ni Hela: On pe Bere, ingot ma tu joloan on, borungku do na nialapmon. Jala tu ho pe inang, borungku dohononku ma. Ingot ma tu joloan on, apala amangmu do ahu na dohot manghaholongi ho. Nuaeng pasahatonku ma pasupasu tu hamu;
  • Tangki hau tualang, galinggang ginalege; Tubuan anak ma hamu, partahi jala ulubalang, Tubuan boru par-mas jala pareme.
  • Sai situbu laklak ma hamu situbu singkoru di dolok ni purbatua; Sai tubuan anak ma hamu tubuan boru, donganmuna sarimatua.
  • Tubuma halosi di dolok ni pintu batu; Hami Tulangmu mangulosi, Debata do ianggo na masu-masu.
  • Sahat saha ni solu, sahat tu bontean ni tigaras; Pasahathon nami ma ulos si ganjang rabu on, saluhutna ma hita gabe jala horas.

Setiap jenis dan corak ragam ulos yang diberikan oleh keluarga dan Hula hula pada acara pesta perkawinan, itu menghidupkan semangat kedua belah pihak Suhut Bolon pada rasa cinta kasih dalam lingkungan kekeluargaan yang disertai Doa Restu ke hadapan Tuhan Yang Pengasih.

Selain itu masih ada Ulos Herbang lain yang perlu untuk diketahui dalam jenis ulaon berbeda, baik suka maupun duka sebagai berikut diuraikan dibawah ini:

 • Ulos Mula Gabe – Diberi nama dengan Ulos Mula Gabe adalah sebutan yang diberikan untuk sebuah Ulos yang akan diuloskan oleh Hula-hula kepada borunya. Disebut Ulos Mula Gabe karena kenyataannya, keluarga yang bersangkutan memang sedang menantikan hagabeon yaitu kelahiran anaknya yang pertama. Jadi seorang Ibu menerima ulos Mula Gabe ini satu kali dalam hidupnya. Pada zaman dahulu nama ulos ini biasa kita dengar dengan sebutan Ulos Tondi, pada waktu nenek moyang kita belum mengenal Agama Kristen, karena keyakinan mereka bahwa ulos tondi itu adalah mangulosi tondi seseorang agar sehat dan mendapat keselamatan badan dan jasmani. Tetapi setelah kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruslamat kita, istilah ulos tondi sesuai dengan kepercayaan nenek moyang kita, sangat perlu kita tinjau kembali dan harus kita tinggalkan. Yesus Kristuslah yang memberi kesehatan dan keselamatan kepada kita. Adapun pemberian dan penyerahan ulos mula gabe ini adalah bagian dari pelaksanaan adat/budaya Batak yang kita yakini tidak bertentangan dengan iman percaya kita sebagai orang Kristen dan dengan kehendak Allah. Boru dan Hela menerima ulos ini dengan iman bahwa ulos yang mereka terima itu adalah suatu pemberian kasih dari orangtua mereka menurut adat budaya Batak. Orang Kristen Batak Toba sekarang ini, telah menyadari sepenuhnya bahwa ulos itu, sendiri sama sekali tidak memiliki daya atau kuasa apapun untuk membuat ibu hamil tadi sukses dalam persalinannya. Kelancaran persalinan seseorang adalah mutlak anugerah Tuhan Allah di dalam anak-Nya Yesus Kristus sehingga persalinan si Ibu hamil bisa lancar. Bilamana seorang wanita untuk pertama sekali mulai hamil, maka kira-kira pada bulan ke 7 kehamilan itu disebutlah dalam keadaan tumagam haroan atau manggora pamuro atau denggan pamatang. Kata-kata tersebut adalah istilah halus dan terhormat untuk menyebut keadaan seorang Ibu sudah dalam hamil. Setelah sudah dalam keadaan demikian. Orangtua si suami (mertua dari calon Ibu) akan memberitahukannya kepada Hula hulanya (orangtua si calon Ibu). Cara pemberitahuan perihal seperti itu cukup halus dan hormat dengan mempergunakan istilah tersebut diatas. Dalam masyarakat Batak kedudukan Hula-hula lebih tinggi harkat kekerabatannya di bidang adat, karena Hula-hula adalah orangtua dari isteri yang berarti orangtua kita juga, yang harus dihormati. Itulah alasannya Hula-hula yang berkompeten pasahathon “ulos Mula Gabe” kepada borunya, yang akan melahirkan anaknya yang pertama. Tujuan pemberian ulos itu adalah semata-mata menunjukkan rasa kasih sayang orangtua kepada Borunya, dan sekaligus ingin membangkitkan semangat hidup dan kepercayaan diri borunya tersebut dalam menghadapi persalinannya yang akan datang.
 • Manfaat yang diperoleh dengan pasahathon ulos mula gabe itu –Baik ibu-ibu zaman dahulu maupun ibu-ibu zaman sekarang yang akan melahirkan anak pertama pada urnumnya mereka masih kuatir dan kurang percaya diri menghadapi persalinannya yang akan datang. Kekuatiran mereka itu dapat dimengerti dan masih merupakan hal yang wajar, karena baru kali inilah mereka akan melahirkan anak pertama kali. Dapat saja terjadi, bahwa seorang ibu yang hamil untuk anak pertama, yang tinggal di rumah mertuanya, ingin memakan sesuatu makanan kesukaannya atau ingin memiliki sesuatu barang tertentu, tetapi hanya dapat dipenuhi oleh orangtuanya sendiri. Jika keinginannya tersebut tidak kesampaian, itulah yang disebut “Tarhirim” atau “Hiranan” yang dapat menganggu kelancaran persalinannya kelak. Mungkin akibat tempat tinggal yang berjauhan, si ibu yang sudah hamil tua untuk anaknya yang pertama, diliputi kerinduan yang sangat dalam karena selama sekian bulan setelah kawin, belum pernah ketemu dengan kedua orang tuanya dan saudara-saudara yang lain. Jadi kedatangan Hula-hula dan rombongan menjenguk boru dan helanya, yang sekaligus pasahat Ulos mula gabe merupakan jalan keluar dari hal-hal di atas.
 • Disamping bawaan resmi menurut adat budaya Batak sudah pasti Hula-hula juga membawa makanan kesukaan borunya selama ini dan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Dengan demikian sukacita anak itu makin bertambah sehingga semangat hidupnya kembali seperti semula. Setelah borunya yang sudah hamil tua tersebut bertemu dengan orangtuanya sendiri, bapatua/nangtua, amanguda/inanguda, tulang/nan-tulang, namboru, kakak/adiknya timbul sukacita yang luar biasa dalam hidupnya. Rasa kuatir dan kurang percaya diri yang menghantui pikirannya selama ini hilang sama sekali. Didorong oleh rasa kerinduan kedatangan Hula-hula, beserta rombongannya, disambut oleh orangtua dan kerabat pria, sebagaimana layaknya menyambut Hula-hula menurut adat istiadat/ budaya Batak.
 • Hula hula dan rombongan yang datang pun yang menjenguk boru dan helanya dalam acara khusus seperti ini tidak terlepas dari adat dan budaya Batak, sudah pasti mempersiapkan bahan-bahan adatnya yang akan disampaikan kepada boru dan helanya. Orangtua/ kerabat suami, telah mempersiapkan acara pasahat ulos mula gabe ini dengan persiapan-persiapan seperlunya dan seterusnya mengundang kerabat keluarga terdekat untuk hadir pada acara ini. Karena acara ini akan dilaksanakan dalam nuansa ke-Kristenan dalam bentuk pengucapan syukur, karena orangtua itu sadar bahwa Tuhan Allah telah berkenaan memberkati kandungan menantunya. Sudah tentu diundang seorang Hamba Tuhan (Pendeta atau Sintua) yang menyirami acara ini lebih dahulu dengan Firman Tuhan. Setelah selesai acara kebaktian pengucapan syukur, tibalah saatnya kepada acara pokok, yaitu menyampaikan “Ulos Mula Gabe”, oleh Hula-hula kepada Boru dan Helanya. Disampirkan ulos itu ke atas bahu boru dan helanya, juga dengan meletakkan beras sipir ni tondi ke atas kepala boru dan helanya itu. Orangtua yang menyerahkan “Ulos Mula Gabe” ini tentu disertai Doa Restu permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai berikut:
  • Diginjang ma arirang Di toru panggonggonan. Badanmuna na so jadi sirang Tondimu sai hot masigomgoman.
  • Bintang Na rumiris Ombun na sumorop. Anak pe riris Boru pe torop.”
  • Dangka ni sitorop tanggo pinangait-aithon. Sai tubu ma anak dohot boru Sitongka ma panahitnahiton.
  • Sahat solu Sahat ma tu bontean. Sahat Ulos Mula Gabe tu hamu Sai leleng ma hita mangolu Sahut ma horas, sahat ma Tu panggabean, Boti ma.
 • Setelah selesai acara menyampaikan Ulos Mula gabe dilanjutkanlah acara makan bersama, maka Hula-hula memberi boru dan helanya makan khusus yang dibawanya, yaitu dengke sitiotio, dengke simudurudur dengan harapan dari orangtuanya kiranya Tuhan berkenan memberkati Boru dan Helanya, agar tiotio haroan (persalinan) yang akan datang dan agar mereka berdua selalu seia sekata dalam perjalanan hidup mereka (mudurudur). Acara makan bersama ini tentunya ditutup dengan Doa. Menurut kebiasaan pemberian Ulos Mula Gabe ini dilakukan di parnangkok ni mata ni ari, artinya pada waktu matahari sedang naik, jadi sebelum jam 12.00 Wib siang. Falsafahnya adalah merupakan doa, agar nasib dan keadaan anak yang akan lahir juga semua keturunan dari sipenerima Ulos Mula Gabe itu kiranya semakin naik seperti matahari. Dahulu kala yang ikut menyerahkan ulos tersebut hanya Suhut Bolon maksimal disertai 3-4 keluarga terdekat, dan yang menyambut kedatangannya pun Suhut Bolon Paranak cukup didampingi 3-4 keluarga terdekat. Jadi segera setelah pemberian ulos dapat dilanjutkan dengan acara makan bersama. Tetapi akhir-akhir ini yang ikut menghadiri acara demikian sudah cukup meluas, sampai 10-20 keluarga dari masing-masing pihak. Kalau semua keluarga bisa dapat hadir pada waktu yang ditentukan tidak menjadi masalah. Tetapi sudah menjadi kenyataan akhir-akhir ini pada pelaksanaan acara adat semakin dibiasakan untuk datang terlambat, ada sampai 1-2 jam yang pengaruhnya ialah jamuan makan terpaksa juga diundurkan menunggu para undangan. Namun keadaan demikian, sebaiknya tetap diusahakan agar penyerahan Ulos Mula Gabe, pada waktu Parnangkok ni mata ni ari jadi sebelum jam 12.00 wib siang, agar falsafah dan arti pemberian ulos itu tetap kelihatan dan dirasakan, tidak perlu menunggu sampai semua undangan hadir, sebab yang pokok adalah pemberian Ulos Mula Gabe. Masalah makan adalah soal kedua dapat dilanjutkan beberapa waktu kemudian.
 • Mengenai jenis Ulos Mula Gabe ada juga yang memberikan ulos Mangiring dengan harapan seiring dengan pemberian ulos ini diharapkan kelak agar hadir pula adik-adiknya sebagai temannya seiring dan sejalan. Ada pula yang memberikan Ulos Bintang Maratur yang menggambarkan jejeran bintang yang teratur. Dengan harapan sebagai bintang yang teratur itu dapat hendaknya kelahiran anak laki-laki dan anak perempuan berjejer akan kelahirannya. Dalam menentukan jenis Ulos Mula Gabe ini, si calon Ibu bisa juga menyampaikan keinginannya yang mana yang lebih disukai dan biasanya keinginan itu akan disetujui oleh Orangtua.
 • Anak Lahir – Bilamana seorang Ibu melahirkan anak, disebutlah Ibu itu ditataring atau hodohan api, yaitu duduk/berada dekat satu perapian khusus dibuat untuk maksud itu, biasanya langsung di tempat bersalin di rumah atau sebutlah di kamar tidurnya oleh sebab dahulu tempat bersalin belum dikenal. Perapian itu ialah satu tempat yang kecil, dimana bisa dipasang dibuatkan api dengan mempergunakan kayu api atau pun arang. Maksudnya duduk dekat perapian itu ialah agar si lbu, terutama si bayi yang baru lahir, tetap bisa panas di waktu keadaan dingin terutama di malam hari. Di atas perapian itu sekaligus dipanaskan minuman terutama bahan sup untuk keperluan si lbu. Kegunaan minuman sup yang panas agar si Ibu selalu merasa dalam keadaan panas untk mempercepat pulihnya kesehatan dan kekuatan si Ibu juga penting untuk memperiancar ASI yang sangat diperlukan si bayi. Keadaan di tataring itu berlangsung lebih kurang 7 hari tergantung pada pulihnya kesehatan si Ibu. Setelah kesehatan si Ibu, sudah pulih kembali dan si bayi pun sudah segar bugar tidak kurang suatu apa pun. Pada zaman dahulu ada melaksanakan suatu upacara yang dinamai “Martutu Aek”. Pada waktu itu si bayi dibawa oleh Ibunya atau neneknya untuk mandi di satu mata air atau pancuran yang terdekat atau pergi ke tepi pantai misalnya di Danau Toba-Samosir dengan diikuti oleh keluarga terdekat. Sesudah itu rombongan pulang ke kampung dan selama di perjalanan itu mereka berulang-ulang mengucapkan: “Horas, Horas, Horas”. Upacara tadi disambung dengan suatu acara sukaria di rumah orangtua si anak yang berbahagia itu yang disebut acara Esekesek dengan ucapan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada si Ibu dan kepada anak yang baru lahir. Biasa kita dengar acara ini disebut “Mangharoani”, artinya menyambut tibanya sang anak.
 • Dalam acara demikian biasanya pihak Hula-hula membawa sesuatu makanan khusus yang disebut juga “Mamboan Aek ni Unte” dilengkapi dengan makanan yang enak rasanya dengan masakan bumbu “Bangun-bangun” semuanya dengan maksud memperlancar air susu Ibu. Acara gembira-ria ini biasanya orangtua keluarga ini mengundang para Ibu-ibu sekitar lingkungan kampung itu untuk datang ramai-ramai menghadiri acara makan bersama ini. Dahulu kala tidak lupa juga turut mengundang Sibaso (bidan) yang membantu si Ibu dalam melahirkan bayinya sekaligus untuk mengucapakan terima kasih.
 • Baptisan Kudus – Setelah mendengarkan warta Jemaat bahwa di Gereja akan ada waktu mengadakan Pembaptisan kepada anak-anak, maka Bapak bersama Ibu dan anak itu akan menghadiri acara parguruon yang diatur oleh pengurus Jemaat. Pada waktu itu dilaporkanlah data-data pribadi dari sang anak untuk bahan mengisi Kartu Pembaptisan si anak.
 • Pada waktu yang ditentukan pada suatu hari tepat pada hari Minggu disanalah dilaksanakan Acara Pembaptisan anak tersebut. Pendeta mengucapkan:
  • “Ya… aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama AnakNya Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus, Amen”.
 • Sesuai dengan iman kepercayaan kita sebagai umat Kristen bahwa anak tersebut telah masuk ke dalam Keluarga Kerajaan Allah dan dianugerahi kehidupan yang kekal di surga. Bagi anak-anak yang teiah dibaptis (sejak anak-anak) perlu dilanjutkan (terus menerus) pengajaran Firman Tuhan, pengetahuan, pemahaman dan melakukan Firman Allah, melalui bimbingan Orangtua dibantu oleh guru-guru Sikola Minggu dan atas pimpinan Pengurus Jemaat Kristen.
 • Ulos Parompa – Selanjutnya kita membicarakan tata cara pemberian Ulos kepada anak yang baru lahir. Ulos yang diberikan kepada anak yang baru lahir disebut namanya “Ulos Parompa” yang dimaksud satu ulos yang dipakai untuk mangompa (menggendong) si anak. Yang diberikan oleh Hula-hula biasanya adalah Ulos Mangiring yang bermakna agar si anak untuk selanjutnya pun mangiringiring di anak dohot boru, artinya memperoleh anak laki-laki dan perempuan untuk diiringiring oleh orangtuanya. Setelah selesai acara Baptisan di Gereja, biasanya keluarga yang bersangkutan mengadakan satu jamuan syukur ala kadarnya di rumah. Pada waktu inilah si anak secara resmi memperoleh Ulos Parompa dan yang memberikannya ialah pihak Hula-hula yaitu orangtua dari si isteri. Pada tahun-tahun terakhir ini sedikit berkembang yakni ikut juga beberapa horong Hula hula dan kalangan pariban turut juga memberikannya tanda kasih disertia ucapan syukur ke hadapan Tuhan.
 • Mampe Goar – Ada satu acara adat yang cukup penting pada waktu pemberian nama pada seorang anak yang akan dialami oleh setiap keluarga. Menurut adat-istiadat Batak bilamana seorang anak pertama (laki-laki atau perempuan) memperoleh namanya, maka sekaligus terjadi mampe goar, yang ikut memakai nama si anak. Yang mampe goar ini ada 2 tingkat yaitu yang mampe goar hanya 3 orang atau 55 orang, yang akan diuraikan berikut ini:
 • Jadi bila si anak diberi nama si Horas maka sejak itu bapaknya mendapat nama Ama Horas biasanya nama bapak ini dipanggil dengan ucapan Pak Horas dan dan Ibunya diberi nama Nai Horas atau Nai Horas (Ibu si Horas).
 • Dalam hal ini yang mampe goar adalah 3 orang, si anak, si bapaknya dan ibunya. Dalam keadaan demikian ke dua orangtua yang mampe goar diberikan juga Ulos oleh Hula-hulanya.
 • Ulos yang diberikan pada waktu mampe goar biasanya ulos Mangiring atau Ulos Bintang Maratur, disampirkan dari depan mangulosi si anak yang berada di pangkuan lbunya. Tentu dengan ungkapan dan pepatah petitih (umpasa Batak Toba) seperlunya menurut selera masing-masing, misalnya:
  • “Ale Uncok mulai sadari on nunga dibahen goarmu si Horas. Sal anggiat ma goarmu saurmatua i, na mura pajoujouon. Hipas ma ho manjujung goarmu, jala sai siboan tua ma i di ho dohot di natorasmu. Dison hupsahat hami ma tu ho na gabe ulos parompam sada Ulos Bintang Maratur. Asa pangidoannami di bagasan tangiang nami tu Tuhanta, sai sogon bintang ma ho di jolo ni natorasmu, laos songon i na boi maratur tumogihon angka tinodohonmu di tubu ni anak dohot boru angka na ringgas martangiang tu adopan ni Tuhanta saleleng di ngolum tu joloan ni ari on”.
  • Penggeng laho matua. Sai horas-horas ma ho Sitongka panahit-nahiton.
 • Kemudian kepada kedua orangtuanya diberikan Ulos Pargomgom Mampe Goar biasanya diberikan Ulos Suri-suri Ganjang disertai ungkapan seperlunya.
  • “Hamu helanami dohot Borunami sadari on goar ni pahompunami anak buha bajumuna si Horas on songon ruhut ni adatta na dohot ma hamu mamampe goar i gabe marpanggoaran ma hamu Ama Ringgas dohot borunami Nai Horas.
 • Sada hasangapon do i patudu hatuaon. Asa sian balga dohot las ni rohanami ampehononnami do tu hamu Ulos Suri-suri Ganjang. Songon partanda di tangiang nami di hamu, anggiat tung ganjang ma antong umurmu mamboanhon goar ni pahompunami naung ni pampe muna i mulai sadari on”. Songon hata ni umpasa ma dohonan;
  • Mangihut simarbulu-bulu Sai ganjang ma umurmu Tu lelengna hamu mangolu Ro di na sarsar uban di ulu Sahat tu na pairingiring pahompu.
  • Pir ma pongki. Bahulbahul pansalongan Sai pir ma tondi, tu gandana ma pansamotan.
  • Eme sitambatua, Parlinggoman si Siborok. Tapuji ma Debata Na martua Sahat ma hamu horas Saurmatua diparorot.
 • Sambil mengucapkan umpasa ini disampirkan ulos itu mulai sebelah kanan Helanya melalui punggung di atas bahu ke sebelah kiri Borunya sampai dipegang ujung ulos itu di depan.
 • Demikianlah pemberian ulos kepada anak sulung. Pada anak kedua dan selanjutnya pihak Hula-hula memberikan ulos parompa dari jenis ulos Mangiring atau Ulos Sitoluntuho, ada juga yang menyampirkan Ulos Ragi Hotang kepada orangtuanya tidak ikut lagi diberikan Ulos.
 • Kepada kedua neneknya yang ikut mampe goar juga diberikan ulos pada umumnya jenis ulos Sibolang tetapi ada juga yang memberikan Ulos Sitoluntuho tergantung kepada kebiasaan daerah masing-masing. Ungkapan berikut dapat disamapikan.
  • Hamu Lae/ ito Nunga saut na taparsinta dilehon Tuhanta jumpang na niluluan dapot na jinalahan. Sadari on mangalehon goar ni pahompunta hita. Marbonsir sian i ma Lae/Ito mulai sadari on dohot ma hamu mampe goar jadi mar-Ompu Horas. Mauliate ma tadok tu Tuhanta Pardenggan Basa i. Dison sian las ni roha nami pasahaton nami do tu hamu sada ulos Parhorasan, Panggabean sai las ma rohamu manjalosa. Songon hata ni umpasa ma dohonon:
  • Andor hadungka ma togutogu ni lombu Andor rantiti ma togutogu ni horbo. Sai sahat ma hamu saurmatua Mamboan goarmu i pairingiring pahompu Sahat tu na marnini jala marnono.
  • Eme na marbiur di lambung ni hariara. Sai matorop ma pomparan maribur jala matangkang majuara.
 • Demikianlah bilamana anak yang diberi nama itu adalah anak Sulung dari anak Sulung jadi buat si nenek adalah cucu tertua (pertama) dari anak laki-laki tertua. Hal itu perlu dijelaskan untuk membedakannya dengan dua kemungkinan yang terbuka dimana si nenek juga dapat mempergunakan gelar Ompu dari cucunya, tetapi bukan yang mampe goar seperti yang diterangkan dibawah ini. Setelah ada cucu dari anak laki-laki tertua gelar itu akan diganti menjadi Ompu Horas, dan pada waktu inilah terjadi “Mampe Goar” yang untuk seterusnya tidak akan diganti lagi.
 • Adalah merupakan satu kehormatan bila seseorang disebut dengan nama “Panggoarina”, yaitu nama dari anaknya yang ikut dia mampe. Dan orang lain pun akan segan menyebut nama tardidinya, misalnya Paulus, bila dia sudah mempunyai anak bernama “Horas” dia akan dipanggil “Ama Horas“. Itu menandakan telah menduduki satu tingkat hatuaon tertentu.
 • Demikian juga untuk seseorang yang sudah mempunyai cucu merupakan satu kehormatan nama “Hatuaonna” “Ompu Horas” menandakan sudah mencapai tingkat kesempurnaan hagabeon menurut adat-istiadat Batak, mencapai tingkat marpahompu (ada cucu). Maka anak kedua itu “Mampe Goar” menjadi Ama Tinggi. Si Nenek akan memakai nama cucunya itu menjadi Ompu Tinggi, tetapi itu bukan yang disebut mampe goar. Segera setelah anak laki-laki tertua memperoleh anak dan diberi nama si Horas maka nama gelar Ompu Tinggi diganti menjadi “Ompu Horas” dan pada waktu itulah neneknya disebut “mampe goar” dan untuk seterusnya tidak lagi.
 • Belajar Sidi – Pada umur belasan tahun yaitu pada waktu seorang pemuda dan pemudi mencapai tahap masa remaja ia harus lagi tekun belajar mengikuti pelajaran Sidi kira-kira I tahun lamanya baru dilakukan acara Naik Sidi di Gereja (Manghatindanghon Haporseaon) pada suatu hari kebaktian Acara Minggu di Gereja. Setelah itu barulah mereka dapat mengikuti Acara Perjamuan Kudus karena sudah dianggap dewasa di dalam iman.
 • Pemberian Ulos Pada Waktu Meninggal – Masyarakat Batak dalam perjalanan hidupnya, tidak dapat terlepas dari Adat Batak. Dari semasa dalam kandungan dan sejak lahir sampai meninggal dunia, adat selalu mewarnai perjalanan hidupnya. Pada kesempatan ini alangkah baiknya kita terlebih dahulu memahami kategori orang Batak Toba ketika meninggal dunia (monding). Ada kategori (gelar) bagi orang Batak Toba, bila menutup mata selama lamanya (monding) sebagai berikut:
  • Mate Saurmatua Bulung – Yang dimaksud dengan “Mate Saurmatua Bulung”, adalah bagi mereka yang anak-anaknya laki-laki dan anaknya perempuan sudah berumah tangga, bahkan anak-anak yang sudah berumah tangga tersebut sudah mempunyai anak dan cucu, cicit. Jadi orangtua yang meninggal tersebut adalah orangtua yang sudah tergolong kategori “gabe” karena sudah mempunyai generasi penerus tiga derajat, yaitu anak, cucu, cicit. Dalam bahasa Batak orangtua yang meninggal tersebut dijuluki sudah Marnini Marnono.
  • Mate Saurmatua – Yang dimaksud dengan istilah “Mate Saurmata”, adalah bagi mereka-mereka yang telah dikaruniai Tuhan anak laki-laki dan anak perempuan dan sudah berumah tangga dan dari anak-anaknya tersebut telah dikaruniai pula cucu-cucu dan bahkan cicit. Perkataan “Saurmatua” terdiri dari dua kata dasar yakni “Saur” dan “Matua”. Kata Saur berarti cukup gabe dalam keturunan, karena sewaktu dia meninggal dunia, tidak ada lagi yang ditinggalkannya yang masih harus jadi tanggungannya. Perkataan “Matua” berarti pada waktu ia meninggal dunia dia sudah mencapai usia lanjut, yang ukurannya telah mempunyai generasi penerus minimum dua derajat, yaitu anak cucu.
  • Mate Sarimatua – Yang dimaksud dengan istilah “Mate Sarimatua” adalah bagi mereka-mereka yang telah dikaruniai Tuhan anak laki-laki dan perempuan dan telah mempunyai cucu tetapi masih ada diantara anaknya yang belum berumah tangga yang jelas masih tanggungan orangtua. Perkataan Sarimatua terdiri dari dua kata dasar, yakni “Sari” dan “Matua” Kata Sari berarti masih ada yang harus “Disarihon” atau masih ada yang dipikirkannya yang masih menjadi tanggungannya. Kata “matua” berarti pada waktu dia meninggal dunia sudah mencapai usia lanjut yang ukurannya telah mempunyai generasi penerus minimum dua derajat yaitu anak, cucu.
  • Saurmatua Bulung, Saurmatua atau Sarimatua– Apabila si suami yang tergolong kategori Saurmatua Bulung, Saurmatua atau Sarimatua yang meninggal dunia Ulos Saput untuk ketiga kategori teresbut diberikan oleh Tulang, sedangkan untuk isterinya yang masih hidup, oleh Hula-hula diberikan Ulos Sampetua, biasanya dari jenis Ulos Sibolang. Jika si isteri dari ketiga kategori tersebut yang meninggal dunia yang berkewajiban memberi Ulos Saput adalah Hula-hula, sedangkan untuk suaminya yang masih hidup diberikan Ulos Sampetua juga dari Ulos Sibolang oleh Tulang. Untuk pemahaman kita bersama cara penyelesaian acara adat pemakaman seperti tersebut di atas tidak mutlak berlaku di semua daerah, karena mungkin saja ada daerah yang berbeda pelaksanaannya.
  • Mate Mangkar – Apabila si suami yang belum tergolong kategori Sarimatua, Saurmatua atau Saur Matua Bulung yang meninggal dunia itulah yang disebut “Mate Mangkar”. Ulos Saput diberikan oleh Tulang (paman) untuk berenya yang meninggal itu dan isterinya yang masih hidup diberikan “Ulos Tujung” oleh Hula-hulanya. Apabila si isteri yang meninggal, ulos Saput diberikan oleh Hula-hula dan kepada suami yang hidup diberikan Ulos Tujung biasa oleh Tulang. Dan ulosnya adalah dari jenis Ulos Sibolang, tetapi dibeberapa daerah yang memberikannya adalah Tulangnya.

Saran-Saran

 • Porlu dope hita manggali kebudayaan i marhite manjaha buku dohot mambahen penelitian asa taantusi tangkas ruhut-ruhut ni kebudayaan i lumobi Hata Batak.
 • Molo marumpasa (mamasu-masu) denggan do jouonta goar ni Tuhan anggiat sahat pasu-pasunai, Jala asa tarida muse inkulturasi ni ugamontai.
 • Sude halak na marumpasa ingkon botoonta do unsur-unsur anatomi ni umpasa i asa boi partanggungjawab hononna tu umum lumobi to na umposo.
 • Sae ma/paling godang pasu-pasu i 3 (tolu), alai ingkon umpasa na tingkos. Unang pola Laos sude pinaharuar gate mubajir huhut muse ndang memenuhi syarat. Asing Umpasa asing do Umpama.

Panimpuli/ Parpudi

Ima na boi pinasahat ditonga tonganta dengan banyak kekurangannya.
Alai dia na boi masuk tu rohanta dohot tu pingkiranta boi ta kembangkon jala taulahon.

PEDOMAN :

 • HOT DI DALIHAN NATOLU,
 • ASING LUAT ASING ADATNA,
 • SIDAPOT SOLUP NARO,
 • AEK GODANG TU AKE LAUT, DOS NI ROHA SIBAEN NA SAUT,
 • BALINTANG MA PAGABE TU MONDALHON SITADOAN, ARI NAMARULAON DO GABE MOLO DUNG MARSIPAOLO OLOAN.